Spolek lidové tvorby
Hradec Králové

Akce kterých se účastníme v roce 2019

3. března 2019

MASOPUSTNÍ NEDĚLE NA ŠRÁMKOVĚ STATKU – Šrámkův statek v Pileticích od 10:00 do 16:00 hodin. Masopustní masky, ukázky lidových řemesel.


6. dubna 2019

VELIKONOČNÍ JARMARK V ADALBERTINU – Od 9:00 do 16:00 hodin, den otevřených dveří (Červený salonek). Ukázky tradičního zdobení kraslic, Velikonoční zvyklosti, malování perníčků, pečivo, pomlázky, paličkování.


18. - 22. dubna 2019

VÝSTAVA KRASLIC A JARNÍCH ZVYKOSLOVNÝCH PŘEDMĚTŮ – Šrámkův statek v Pileticích od 10:00 do 16:00 hodin. Ukázky zdobení kraslic a jiná lidová řemesla.


27. dubna 2019

STAVĚNÍ MÁJE – Šrámkův statek v Pileticích. Prezentace a ukázky lidové tvorby.


7. září 2019

SLAVNOSTI KRÁLOVNY ELIŠKY – Velké náměstí v Hradci Králové, od 9:00 do 18:00 hodin. Členky klubu předvedou lidovou tvorbu.


9. listopadu 2019

MARTINSKÉ TRHY – Od 9:00 do 16:00 hodin, den otevřených dveří (Červený salonek), vánoční ozdoby z korálků, z papíru, zdobení perníčků, drátování, paličkování, výrobky z šustí a těsta.


7. prosince 2019

MALÝ ADVENT – Šrámkův statek v Pileticích, od 10:00 do 16:00 hodin, ukázky lidových řemesel s vánoční tematikou.