Spolek lidové tvorby
Hradec Králové

Historie

Vzniku spolku předcházela aktivní činnost členek Kroužku tapiserie PKO Hradec Králové v 70. letech minulého století. Od roku 1978 do roku 1988 uspořádaly členky více než 10 výstav a módních přehlídek svých prací v prostorách PKO, Městské výstavní síni a ve výstavních prostorách bývalé biskupské síně. Od roku 1986 začala semestrální odborná výuka v Lidové konzervatoři Krajského kulturního střediska – obor lidová tvorba, kde řada členů prohloubila své znalosti a získala dovednost pro tvůrčí, zájmovou i lektorskou činnost. Mezi činnost členek spolku náleží i činnost koncepční, zpracování metodiky a zhotovení exponátů pro muzejní výstavnictví např. ve Strážnici a Hradci Králové. Dne 13.5.1994 vznikl Klub lidové tvorby Hradec Králové jako sdružení regionálního charakteru. Klub úspěšně fungoval 20 let. Jeho činnost byla zakončena výstavou „Zlaté ruce podruhé“.


Současnost

V roce 4.2. 2015 vznikl Spolek lidové tvorby Hradec Králové. Spolek sdružuje lidové umělce a řemeslníky z oblasti východních Čech, kteří svou tvorbou navazují na lidové tradice, uchovávají a rozvíjejí vzácné a někdy zapomenuté umělecko-řemeslné činnosti. Spolek pořádá řadu akcí, zvláště k velikonočním a vánočním svátkům, jarmarky, přehlídky u příležitosti folklorních festivalů, Dny otevřených dveří, různé soutěže a výstavy svých výrobků. Rovněž organizuje inspirativní vzdělávací kurzy z oblasti lidové tvorby, řemesel, tradiční i současné textilní techniky a užitého umění pro širokou veřejnost. Členové Spolku lidové tvorby Hradec Králové obdrželi řadu ocenění, např. Zlatý kolovrat, který uděluje od roku 2002 Rada Královéhradeckého kraje tvůrcům v oblasti lidových řemesel, popřípadě těm, kteří se o jejich udržování a rozvoj zasloužili, nebo ocenění aktivních královéhradeckých seniorů Hradecké poklady & (Ne)všední příběhy.


Přehled nositelů ocenění Zlatý kolovrat z řad členů Spolku lidové tvorby

2002
Bedřiška Barešová, Hradec Králové, zvykosloví
Anna Rusová, Červený Kostelec, zdobené kraslice
Františka Kateřina Vorlová, Hradec Králové, dlouholetá práce v oblasti lidové tvorby a lidových řemesel

2005
Ivanka Gachová, Hradec Králové, dlouholetá práce v rozvoji lidového umění a řemesel
Kristína Henclová, Hradec Králové, výrobky z kukuřičného šustí

2006
Milan Zeman, Hradec Králové, výroba pomůcek pro paličkování krajek a jiných rukodělných technik z příze a vlny
Václav Král, Havlovice, výrobky z vrbového proutí

2007
Marcela Hovadová, Červený Kostelec, paličkovaná krajka

2013
Anděla Králová, Úpice, obor paličkovaná krajka


Hradecké poklady & (Ne)všední příběhy

2015
Helena Kokrdová

2016
Ivanka Gachová, Pavlína Petříková, Milan Zeman